TRIVULU, MALANOVA E SCUNTENTIZZA, di GIANNI FAVASULI

28.12.2016 21:45

28 dicembre 2016   21:50

Posted by Domenico Salvatore

Un angolo di poesiaRisultati immagini per angolo di poesia di Gianni Favasuli

L'immagine può contenere: 1 persona, occhiali e primo piano

Una bella poesia dal sapore estivo, quando la sera si sta in piazza a chiacchierare. La foto che l'accompagna- e che naturalmente non può raffigurare i personaggi della poesia- è una foto degli anni 70 del Novecento, di Santino Amedeo, che ringrazio di vero cuore per la gentile collaborazione.

TRIVULU, MALANOVA E SCUNTENTIZZA, di GIANNI FAVASULI

Tutt’î jorna sî ’cògghjnu ’nta chjàzza,
sutta d’a cerza ’i Petru Larìzza,
trìvulu, malanòva e scuntentìzza:
’u Turcu,’u Goléu, ’u Naschjàzza.

Sî rraspa, ’u primu, ’a capiddhéra rrizza;
sbadìgghjàndu, ’u secùndu, sî stiràzza;
strepitijàndu, ’u terzu, sî scapìzza:
s’arza, sî sedi, hjastìma, sî ’ncazza!

’A ’ndavi cuntr’â chiddhi maggistràti,
chi scapulànnu fora ’i pentiti,
dapòi, cuntr’ê lìder d’i partìti,
armàti, fannu li santi cruciàti!

Volìva ’u Turcu pemmî staci quetu,
però pur’iddhu, d’a musca pigghjàtu,
rrussu ’nta facci, tuttu scapigghjàtu,
’ncumìncia î camìna avant’arrétu.

Manda a ll’attru pajsi ’i deputàti,
bboni mî rròbbanu, mî fannu liti;
’i tamàrri, ’i storti, ’i scimunìti,
’i lavuratùri, ’i disoccupàti,

Chi qquandu arriva l’ura î sî vota,
smurràndu, nèscinu d’a ddritta strata…
Cusì, ’a caja resta ’mbermicàta,
sempri ’nto tàju rimàni ’a rrota.

Capuzzìja ’u Goléu, fumàndu ’a pippa;
dapòi, fila pur’iddhu ’a stessa stuppa:
“Restàu ’n’ossu chi nuddhu cchjù spruppa…
“Amici, dici, no ’nc’esti cchjù trippa!

Sentu ca ’ncoddhu mî rrìzzanu ’i pili!
Fora gabbu, chi schifu ’sti spitàli!
Sunnu ’na guccerìa municipàli!
Quandu trasìmu ddhùmanu ’i candìli!”.

Tutt’î siri, sî àrzanu d’a chjàzza,
’i sutt’â cerza ’i Petru Larìzza,
trìvulu, malanòva e scuntentìzza:
’u Turcu, ’u Goléu e ’u Naschjàzza.

L'immagine può contenere: 2 persone, sMS e spazio all'aperto

 

Cerca nel sito