La poesia in vernacolo di Vincenzo De Angelis

27.10.2017 21:12

 

La poesia in vernacolo di Vincenzo De Angelis

17.10.2017  22:00 - 

Elio Cotronei release - 

 

Malu tempu marinaru  -

Tempu di sciroccu, mari chi si ncazza,

Si gunchia, si ncrispa e poi si arza,

Ianchìa l’unda, china di spumazza

Pista nta rrina cu tutta la so forza.

Lu marinaru niru ndurutu, guarda e gringìa

Si cogghi lu ventu ma non pigghia la via.

Barca, rimi, falanghi, conzu e rizziddi,

Lu piscaturi, cu prescia li misi a lu riparu

Non c’è piscatu, ne pe grandi e picciriddi.

mpalatu, fermu esti lu mundu marinaru.

La rraggia nta lu cori, chi forti batti e si pezzìa

Sacchetti vacanti ma, cuntra natura non c’è via.

Chi portu pe la casa, sta facci? ne sordi e ne pisci,

na tavula conzata, na pignata e piatti vacanti

si non mangia la figghiola mia, comu crisci?

lici salati, nu pezzu di pani e ti veni puru mi canti.

la figghiola volìa lu libru e puru lu quadernu,

ballamu e ridimu ca sa vidi u patreternu.

Lu griggiu nuvulatu ch’era a forma di leuni

Ora pari na palumba o forsi nu iancu picciuni.

lu stiddazzu du celu, comu a la lampara faci lumi

e a barca si parinchi di pisci e puru di buccuni.

Ora, cusi marinaru, la magghia di rizziddi sciancata

Cusila forti e stritta ca domani nc’è nattra piscata.

 

Sfantasiandu  - 

Sugnu Re e presidenti

Sugnu artista e iocaturi

Su disoccupatu e lavuraturi.

Tanti cosi volìa mi sugnu,

Tanti cosi volìa fari,

I natu nto celu e i caminu nto mari.

Quantu esti bella a fantasìa,

Esti a nuda e senza condizioni

E ogni bruttu penseru pigghia a so via.

Si u penseru esti tormentatu

Chiudu l’occhi e viu i megghiu culuri

E da vita, sentu u chiù bellu sapuri.

Sugnu poviru e milionariu

Eccitatu comu si fussi veru

Ma quantu mi scialu cu me penseru.


Qui puoi trascinare un nuovo contenuto o spostare un contenuto esistente.

Se hai bisogno di aiuto Clicca qui

 
 
 
 
 
 
 
 

Cerca nel sito

Modifica contatto
 
 
 
 
 

Qui puoi trascinare un nuovo contenuto o spostare un contenuto esistente.
 

 
 
 
 
 

 

La poesia in vernacolo di Vincenzo De Angelis

Cerca nel sito